TECNICUM_HASP-O_LOGO_72DPI.png

  

TECNICUM_LOGO_CMYK_alleentekst_wit.png

STRUCTUUR EN LESTABELLEN

2de leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

3de leerjaar

7de leerjaar

1ste leerjaar B

Beroepsvoorbereidend leerjaar

3de leerjaar

[3BH] Hout

3de leerjaar

4de leerjaar

[4BH] Hout

4de leerjaar


DAGINDELING

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

1ste lesuur van

2de lesuur van 

pauze van

3de lesuur van

4de lesuur van

08u20

09u10

10u00

10u10

11u00

tot

tot

tot

tot

tot

 

09u10

10u00

10u10

11u00

11u50

5de lesuur van

6de lesuur van 

pauze van

7de lesuur van

8ste lesuur van

12u40

13u30

14u20

14u30

15u20

tot

tot

tot

tot

tot

 

13u30

14u20

14u30

15u20

16u10

EINDE VAN DE LESSEN

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

GRAAD 1, 2 & 3

15u20

15u20

11u50

15u20

15u20

6IW

15u20

16u10

11u50

16u10

15u20

7IK

14u20

14u20

Geen les.

16u10

16u10

LEERLINGBEGELEIDING

Ons hele schoolteam draagt bij aan een degelijke leerlingbegeleiding. Een leerling is een persoon, individueel en uniek. Wat bieden wij?​

 • studiekeuzebegeleiding
 • studiebegeleiding (zelfstandige studie, leren-leren, …)
 • socio-emotionele begeleiding
 • ondersteuning bij specifieke problemen (autisme, ADHD, ADD, dyslexie, …)

Wie begeleidt de leerling?

1ste lijn:

 • klassenleraar: een luisterend oor en eerste advies
 • klassenraad: groep van leerkrachten van de klas

2de lijn:

 • leerlingbegeleiders
 • cel leerlingbegeleiding (bestaande uit leerlingbegeleiders, leerkrachten, de CLB-medewerker en de adjunct-directeur)

3de lijn:

 • CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding): de CLB-medewerker is elke donderdag van 10u tot 13u aanwezig op school
 • eventueel andere externe partners (JAC, DAGG, Arktos, …)


REMEDIËRING

Heb je met een specifiek vak problemen of heb je lessen gemist, dan is altijd de vakleraar het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zal je begeleiden in dit remediëringsproces. Het is heel belangrijk dat elk probleem gesignaleerd wordt. Het is ook steeds mogelijk om tijdens de schooluren een afspraak te maken met de klassenleraar, de leerlingenbegeleider(s) of directie.

 

 Wij bieden ook een aantal extra avondstudies ter remediëring:

 • Leren leren
 • Huiswerkbegeleiding (maandag, dinsdag en donderdag van 15u20 tot 16u10)
 • Boekentastest

De communicatie hiervan gebeurt steeds via de agenda van de leerling. De resultaten van deze remediëring worden meegedeeld via het remediëringsrapport, dat de leerling samen met het rapport dagelijks werk krijgt.


INSCHRIJVINGEN

Algemene richtlijnen

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouder(s), kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school.

Om de inschrijving te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:

 •  getuigschrift basisonderwijs en rapport (voor inschrijving in 1ste leerjaar A)
 •  eventueel een schriftelijk advies van de basisschool  - ouders - CLB i.v.m. oriëntering naar 1B
 •  identiteitskaart (Kids-ID, …)
 •  laatste rapport (met attest),
 •  Indien van toepassing: andere attesten (bv. leerstoornis, advies CLB, gemotiveerd verslag buitengewoon onderwijs, …).

Regelgeving voor nieuwe inschrijvingen

In uitvoering van het Vlaams inschrijvingsdecreet gelden er voorrangsregels voor het inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze voorrangsregels, die in alle scholen van Vlaanderen gelden, zijn de volgende voor het schooljaar 2019 – 2020.

Voor het eerste jaar secundair onderwijs:

 • Broers en zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen (tijdens de openingsuren) met voorrang inschrijven vanaf maandag 11 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019.
 • Inschrijvingen beginnen vanaf vrijdag 1 maart 2019 (tot en met vrijdag 22 maart 2019 apart voor indicator- en niet-indicatorleerlingen; zie uitleg beneden).
 • Vanaf dinsdag 23 april 2019 kan iedereen vrij inschrijven (ook voor de hierboven reeds genoemde groepen), hetgeen betekent dat men zich vanaf dan niet meer op de voorrangsregels kan beroepen.

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs:

 • Vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kan iedereen inschrijven vanaf 23 april 2019 (na de Paasvakantie).

Indicatorleerlingen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage
 • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van zesde jaar secundair onderwijs of en daarmee gelijkwaardig studiebewijs

De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen. De bedoeling van voorrang geven aan indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen is om in de school een sociale mix te krijgen: alle leerlingen krijgen er een plaats.

 

Contacteer de school voor meer informatie.

STRUCTUUR EN LESTABELLEN

2de leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

3de leerjaar

7de leerjaar

1ste leerjaar B

Beroepsvoorbereidend leerjaar

3de leerjaar

[3BH] Hout

3de leerjaar

4de leerjaar

[4BH] Hout

4de leerjaar

5de leerjaar

DAGINDELING

VOORMIDDAG

1ste lesuur van 8u20 tot 9u10

2de lesuur van 9u10 tot 10u00

pauze van 10u00 tot 10u10

3de lesuur van 10u10 tot 11u00

4de lesuur van 11u00 tot 11u50

NAMIDDAG

5de lesuur van 12u40 tot 13u30

6de lesuur van 13u30 tot 14u20

pauze van 14u20 tot 14u30

7de lesuur van 14u30 tot 15u20

8ste lesuur van 15u20 tot 16u10

EINDE VAN DE LESSEN

GRAAD 1, 2 & 3

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

15u20

15u20

11u50

15u20

15u20

6IW

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

15u20

16u10

11u50

16u10

15u20

7IK

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

14u20

14u10

-

16u10

16u20

LEERLINGBEGELEIDING

Ons hele schoolteam draagt bij aan een degelijke leerlingbegeleiding. Een leerling is een persoon, individueel en uniek. Wat bieden wij?​

 • studiekeuzebegeleiding
 • studiebegeleiding (zelfstandige studie, leren-leren, …)
 • socio-emotionele begeleiding
 • ondersteuning bij specifieke problemen (autisme, ADHD, ADD, dyslexie, …)

Wie begeleidt de leerling?

1ste lijn:

 • klassenleraar: een luisterend oor en eerste advies
 • klassenraad: groep van leerkrachten van de klas

2de lijn:

 • leerlingbegeleiders
 • cel leerlingbegeleiding (bestaande uit leerlingbegeleiders, leerkrachten, de CLB-medewerker en de adjunct-directeur)

3de lijn:

 • CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding): de CLB-medewerker is elke donderdag van 10u tot 13u aanwezig op school
 • eventueel andere externe partners (JAC, DAGG, Arktos, …)

REMEDIËRING

Heb je met een specifiek vak problemen of heb je lessen gemist, dan is altijd de vakleraar het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zal je begeleiden in dit remediëringsproces. Het is heel belangrijk dat elk probleem gesignaleerd wordt. Het is ook steeds mogelijk om tijdens de schooluren een afspraak te maken met de klassenleraar, de leerlingenbegeleider(s) of directie.

 

 Wij bieden ook een aantal extra avondstudies ter remediëring:

 • Leren leren
 • Huiswerkbegeleiding (maandag, dinsdag en donderdag van 15u20 tot 16u10)
 • Boekentastest

De communicatie hiervan gebeurt steeds via de agenda van de leerling. De resultaten van deze remediëring worden meegedeeld via het remediëringsrapport, dat de leerling samen met het rapport dagelijks werk krijgt.


INSCHRIJVINGEN

Algemene richtlijnen

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouder(s), kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school.

Om de inschrijving te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:

 •  getuigschrift basisonderwijs en rapport (voor inschrijving in 1ste leerjaar A)
 •  eventueel een schriftelijk advies van de basisschool  - ouders - CLB i.v.m. oriëntering naar 1B
 •  identiteitskaart (Kids-ID, …)
 •  laatste rapport (met attest),
 •  Indien van toepassing: andere attesten (bv. leerstoornis, advies CLB, gemotiveerd verslag buitengewoon onderwijs, …).

Regelgeving voor nieuwe inschrijvingen

In uitvoering van het Vlaams inschrijvingsdecreet gelden er voorrangsregels voor het inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze voorrangsregels, die in alle scholen van Vlaanderen gelden, zijn de volgende voor het schooljaar 2019 – 2020.

Voor het eerste jaar secundair onderwijs:

 • Broers en zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen (tijdens de openingsuren) met voorrang inschrijven vanaf maandag 11 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019.
 • Inschrijvingen beginnen vanaf vrijdag 1 maart 2019 (tot en met vrijdag 22 maart 2019 apart voor indicator- en niet-indicatorleerlingen; zie uitleg beneden).
 • Vanaf dinsdag 23 april 2019 kan iedereen vrij inschrijven (ook voor de hierboven reeds genoemde groepen), hetgeen betekent dat men zich vanaf dan niet meer op de voorrangsregels kan beroepen.

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs:

 • Vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kan iedereen inschrijven vanaf 23 april 2019 (na de Paasvakantie).

Indicatorleerlingen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage
 • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van zesde jaar secundair onderwijs of en daarmee gelijkwaardig studiebewijs

De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen. De bedoeling van voorrang geven aan indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen is om in de school een sociale mix te krijgen: alle leerlingen krijgen er een plaats.

 

Contacteer de school voor meer informatie.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.