TECNICUM_HASP-O_LOGO_72DPI.png

  

TECNICUM_LOGO_CMYK_alleentekst_wit.png

ONZE GESCHIEDENIS

Meer dan honderd jaar geleden bouwden de Aalmoezeniers van de Arbeid in Sint-Truiden hun vijfde technische school. Het was hun bedoeling om via een goede technische opleiding bij te dragen tot “de verheffing van de arbeider”.

 

Op nauwelijks vier maanden tijd werd een imposant gebouw neergeplant. In een eerste fase telde de school ongeveer 90 leerlingen, haast gelijk verdeeld over de afdelingen diamant-, metaal-, houtbewerking en elektriciteit.

 

Na de Tweede Wereldoorlog verdubbelde het aantal leerlingen op amper tien jaar tijd van 300 naar 600. De school evolueerde mee, wat resulteerde in de opheffing van de diamantafdeling, de oprichting van een internaat en de uitbouw van de nieuwe afdelingen elektriciteit, mechanica en elektronica. Later verdween het internaat en werden de technische richtingen aangevuld met kwalitatief beroepsonderwijs.

onze geschiedenis.jpg

INRICHTENDE MACHT

De inrichtende macht is het eigenlijke schoolbestuur van onze school. Onze school wordt beheerd door de inrichtende macht van de vzw KCST - Technicum. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaar­den voor een goed onderwijsverloop.

 

 

irichtende-macht_cropped.png

Functies in de Raad van Bestuur

Voorzitter: Alfred Stijnen

 

Ondervoorzitter: Georges (Paul) Delsaer

 

Schatbewaarder: Edgard Peeters

 

Secretaris: Eric Vangeel

 

Leden: Jean-Marie Laffut

             Ria Coenen

PEDAGOGISCH PROJECT

 

De leerlingen in ons hart!

 

In onze school staat de leerling centraal. De school is meer dan een verzameling gebouwen waarin men jongens en meisjes dag in dag uit een massa leerstof inlepelt. Kennisoverdracht blijft weliswaar één van de meest essentiële taken, maar het pedagogisch project van onze school stelt als ideaal de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, vaardige, mondige, kritische en creatieve volwassenen voorop.

 

We willen dat elke jongere maar ook elk personeelslid zich goed voelt op school en graag naar school komt. Zo kunnen we onze leerlingen maximale ontplooiingskansen bieden.

 

Klik hier voor het volledig pedagogisch project van Technicum.

pedagogischproject.png

HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding.jpg

Vallen je punten op jouw rapport flink tegen?

Had je verwacht beter te scoren?

Blijf niet bij de pakken zitten!

 

Misschien stijgen je resultaten voor je algemene en technische vakken wel als je voor onze huiswerkbegeleiding kiest.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag kan je er terecht. In deze studie zijn er vakleerkrachten aanwezig om de leerlingen te ondersteunen en begeleiden in hun studie.

 

Meer info vind je in deze folder.

CENTRUM LEREN EN WERKEN

 

Het Centrum Leren en Werken (CLW) biedt jongeren vanaf 15 jaar de mogelijkheid om twee dagen naar school te komen en zich de andere dagen voltijds te engageren voor een voortraject, een brugproject of een reguliere tewerkstelling.

 

Voor meer info betreffende de toelatingsvoorwaarden, ons studieaanbod, de structuur en inschrijvingen, klik hier.

 

VOLWASSENENONDERWIJS (CVO)

De studiemogelijkheden binnen het volwassenenonderwijs Qrios campus KCST zijn eindeloos. De nijverheidstechnische opleidingen vinden plaats in de verschillende praktijklokalen van het Technicum.

 

Een overzicht van alle studierichtingen vind je op de website van Qrios. Praktische info betreffende het aanbod binnen het Technicum vind je hier.

 

ONTHAALKLASSEN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (OKAN)

 

Minderjarige anderstalige nieuwkomers burgeren vooral in door naar school te gaan. In het secundair onderwijs bestaan speciale onthaalklassen (OKAN-klassen). In Limburg zijn er momenteel 7 scholen met een OKAN-klas, waaronder Technicum.

 

In de onthaalklas krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen en onderwijs op maat, daarna stappen ze in principe over naar een gewone klas.

 

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de doelstellingen en de praktische organisatie van onze OKAN-klassen, kan je hier terecht.

 

okan.jpg

INTERNAAT

internaat.png

Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om op internaat te gaan. Technicum werkt nauw samen met de opvoeders van het Abdijinternaat zodat onze internen goed opgevolgd worden.

 

Meer info vind je op www.abdij-internaat.be

Contact: Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden, Tel. 011/705016

SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-TRUDO

 

De Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Trudo (Sint-Truiden), evenwaardig afgekort door SGKSO Sint-Trudo, is een Vereniging zonder Winstoogmerk. Het is een koepel-vzw met als leden rechtspersoon de volgende vzw’s schoolbesturen:

  • vzw KCST-Technicum, Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden
  • vzw Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw, Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden

In overeenstemming met en met respect voor het maatschappelijke doel van de participerende vzw’s heeft de Scholengemeenschap SGKSO Sint-Trudo als doel, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van het afgesloten samenwerkingsakkoord, het onderwijs te coördineren en te begeleiden en beslissingen te nemen in de materies die door de wettelijke en reglementaire bepalingen of via beheersoverdracht aan de scholengemeenschap worden toegekend.

 

 

logo sg-1.JPG

OUDERRAAD

Wie zijn wij?

Een enthousiaste groep ouders die zich vrijwillig inzet om alle leerlingen van het technicum te ondersteunen.

Hoe ondersteunen we de leerlingen dan?

We ondersteunen de leerlingen via de opbrengsten van onze activiteiten. Zo konden we al bepaalde projecten financieren zoals basketbalringen, picknicktafels, geluidsboxen en onlangs een nieuw wifi-netwerk.

Meedenken in het schoolbeleid!

Als ouderraad kunnen we onze stem laten horen op de schoolraad. De schoolraad is een overleg- en adviesraad, die bestaat uit directie, personeel, afgevaardigden van het oudercomité, afgevaardigden van de leerlingenraad en vertegenwoordigers uit de omgeving van de school (bv. bedrijven). Hier kunnen we als oudercomité bepaalde punten onder de aandacht brengen die misschien over het hoofd worden gezien.

Hoe kan ik meewerken aan de ouderraad ?

Wij hebben dringend nood aan nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Dit kan door aan te sluiten bij onze kleine, maar enthousiaste groep. We vergaderen enkele keren per jaar. Daarenboven zijn we nog steeds op zoek naar helpende handen om onze activiteiten in goede banen te leiden.

Activiteiten tijdens dit schooljaar!

Zaterdag 17 november 2018: Breughelavond

Vrijdag 21 december 2018: kerstborrel tijdens het oudercontact

Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019: eetfestijn-restaurantdagen

Contact opnemen?

Je kan zelf ook aansluiten bij onze enthousiaste groep ouders. Indien je enkel wilt helpen, dan kan dit natuurlijk ook. Je kan contact opnemen via 0499 34 60 83 of via mail (guido.poesmans@gmail.com).

ONZE GESCHIEDENIS

Meer dan honderd jaar geleden bouwden de Aalmoezeniers van de Arbeid in Sint-Truiden hun vijfde technische school. Het was hun bedoeling om via een goede technische opleiding bij te dragen tot “de verheffing van de arbeider”.

 

Op nauwelijks vier maanden tijd werd een imposant gebouw neergeplant. In een eerste fase telde de school ongeveer 90 leerlingen, haast gelijk verdeeld over de afdelingen diamant-, metaal-, houtbewerking en elektriciteit.

 

Na de Tweede Wereldoorlog verdubbelde het aantal leerlingen op amper tien jaar tijd van 300 naar 600. De school evolueerde mee, wat resulteerde in de opheffing van de diamantafdeling, de oprichting van een internaat en de uitbouw van de nieuwe afdelingen elektriciteit, mechanica en elektronica. Later verdween het internaat en werden de technische richtingen aangevuld met kwalitatief beroepsonderwijs.

onze geschiedenis.jpg

INRICHTENDE MACHT

De inrichtende macht is het eigenlijke schoolbestuur van onze school. Onze school wordt beheerd door de inrichtende macht van de vzw KCST - Technicum. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaar­den voor een goed onderwijsverloop.

 

 

irichtende-macht_cropped.png

Functies in de Raad van Bestuur

Voorzitter: Alfred Stijnen

 

Ondervoorzitter: Georges (Paul) Delsaer

 

Schatbewaarder: Edgard Peeters

 

Secretaris: Eric Vangeel

 

Leden: Jean-Marie Laffut

             Ria Coenen

PEDAGOGISCH PROJECT

 

De leerlingen in ons hart!

 

In onze school staat de leerling centraal. De school is meer dan een verzameling gebouwen waarin men jongens en meisjes dag in dag uit een massa leerstof inlepelt. Kennisoverdracht blijft weliswaar één van de meest essentiële taken, maar het pedagogisch project van onze school stelt als ideaal de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, vaardige, mondige, kritische en creatieve volwassenen voorop.

 

We willen dat elke jongere maar ook elk personeelslid zich goed voelt op school en graag naar school komt. Zo kunnen we onze leerlingen maximale ontplooiingskansen bieden.

 

Klik hier voor het volledig pedagogisch project van Technicum.

pedagogischproject.png

HUISWERKBEGELEIDING

Vallen je punten op jouw rapport flink tegen?

Had je verwacht beter te scoren?

Blijf niet bij de pakken zitten!

 

Misschien stijgen je resultaten voor je algemene en technische vakken wel als je voor onze huiswerkbegeleiding kiest.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag kan je er terecht. In deze studie zijn er vakleerkrachten aanwezig om de leerlingen te ondersteunen en begeleiden in hun studie.

 

Meer info vind je in deze folder.

Huiswerkbegeleiding.jpg

CENTRUM LEREN EN WERKEN

 

Het Centrum Leren en Werken (CLW) biedt jongeren vanaf 15 jaar de mogelijkheid om twee dagen naar school te komen en zich de andere dagen voltijds te engageren voor een voortraject, een brugproject of een reguliere tewerkstelling.

 

Voor meer info betreffende de toelatingsvoorwaarden, ons studieaanbod, de structuur en inschrijvingen, klik hier.

centrum-leren-en-werken.png

VOLWASSENENONDERWIJS (CVO)

De studiemogelijkheden binnen het volwassenenonderwijs Qrios campus KCST zijn eindeloos. De nijverheidstechnische opleidingen vinden plaats in de verschillende praktijklokalen van het Technicum.

 

Een overzicht van alle studierichtingen vind je op de website van Qrios. Praktische info betreffende het aanbod binnen het Technicum vind je hier.

 

volwassenenonderwijs.png

ONTHAALKLASSEN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (OKAN)

 

Minderjarige anderstalige nieuwkomers burgeren vooral in door naar school te gaan. In het secundair onderwijs bestaan speciale onthaalklassen (OKAN-klassen). In Limburg zijn er momenteel 7 scholen met een OKAN-klas, waaronder Technicum.

 

In de onthaalklas krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen en onderwijs op maat, daarna stappen ze in principe over naar een gewone klas.

 

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de doelstellingen en de praktische organisatie van onze OKAN-klassen, kan je hier terecht.

 

okan.jpg

INTERNAAT

internaat.png

Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om op internaat te gaan. Technicum werkt nauw samen met de opvoeders van het Abdijinternaat zodat onze internen goed opgevolgd worden.

 

Meer info vind je op www.abdij-internaat.be

Contact: Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden, Tel. 011/705016

SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-TRUDO

 

De Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Trudo (Sint-Truiden), evenwaardig afgekort door SGKSO Sint-Trudo, is een Vereniging zonder Winstoogmerk. Het is een koepel-vzw met als leden rechtspersoon de volgende vzw’s schoolbesturen:

  • vzw KCST-Technicum, Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden
  • vzw Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw, Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden

In overeenstemming met en met respect voor het maatschappelijke doel van de participerende vzw’s heeft de Scholengemeenschap SGKSO Sint-Trudo als doel, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van het afgesloten samenwerkingsakkoord, het onderwijs te coördineren en te begeleiden en beslissingen te nemen in de materies die door de wettelijke en reglementaire bepalingen of via beheersoverdracht aan de scholengemeenschap worden toegekend.

 

 

logo sg-1.JPG
KCST-logo.png

OUDERRAAD

Wie zijn wij?

Een enthousiaste groep ouders die zich vrijwillig inzet om alle leerlingen van het technicum te ondersteunen.

Hoe ondersteunen we de leerlingen dan?

We ondersteunen de leerlingen via de opbrengsten van onze activiteiten. Zo konden we al bepaalde projecten financieren zoals basketbalringen, picknicktafels, geluidsboxen en onlangs een nieuw wifi-netwerk.

Meedenken in het schoolbeleid!

Als ouderraad kunnen we onze stem laten horen op de schoolraad. De schoolraad is een overleg- en adviesraad, die bestaat uit directie, personeel, afgevaardigden van het oudercomité, afgevaardigden van de leerlingenraad en vertegenwoordigers uit de omgeving van de school (bv. bedrijven). Hier kunnen we als oudercomité bepaalde punten onder de aandacht brengen die misschien over het hoofd worden gezien.

Hoe kan ik meewerken aan de ouderraad ?

Wij hebben dringend nood aan nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Dit kan door aan te sluiten bij onze kleine, maar enthousiaste groep. We vergaderen enkele keren per jaar. Daarenboven zijn we nog steeds op zoek naar helpende handen om onze activiteiten in goede banen te leiden.

Activiteiten tijdens dit schooljaar!

Zaterdag 17 november 2018: Breughelavond

Vrijdag 21 december 2018: kerstborrel tijdens het oudercontact

Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019: eetfestijn-restaurantdagen

Contact opnemen?

Je kan zelf ook aansluiten bij onze enthousiaste groep ouders. Indien je enkel wilt helpen, dan kan dit natuurlijk ook. Je kan contact opnemen via 0499 34 60 83 of via mail (guido.poesmans@gmail.com).

Ouderraad kring.png
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.